ตัวอักษรชื่อมงคลตามวันเกิดสำหรับลูกน้อย

  1. Home
  2. บทความ
  3. lifestyle
  4. ตัวอักษรชื่อมงคลตามวันเกิดสำหรับลูกน้อย
Social Share

 

ชื่อ คำที่ตั้งขึ้นเพื่อใช้เรียกบุคคลโดยเฉพาะเจาะจง เป็นสิ่งที่ทำให้บุคคลอื่นจดจำเราได้ เป็นสิ่งที่อยู่ติดตัวลูกไปจนโต เพื่อให้ลูกมั่นใจต่อการใช้ชีวิตในอนาคตการตั้งชื่อลูกจึงเป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ให้ความใส่ใจเป็นอย่างมาก จริงๆ แล้วการตั้งชื่อลูกที่มีความหมายดีๆ ไม่ใช่เรื่องยาก พ่อแม่ทุกคนสามารถทำได้ การตั้งชื่อด้วยตัวอักษรมงคลตามวันเกิดจะช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตให้กับลูกน้อย วันนี้เรามีหลักการตั้งชื่อลูกด้วยอักษรมงคลตามวันเกิดมาแบ่งปันกันค่ะ

สำหรับการตั้งชื่อจะมีสิ่งที่ต้องคำนึงอยู่ ดังนี้

บริวาร หมายถึง  มีคนในการอุปการะดี ผู้ใต้บังคับบัญชาดี มิตรสหายบุตรหรือคนรักดี คนที่อยู่ใกล้ชิด สามี ภรรยา ลูก คนรับใช้ ญาติพี่น้อง เพื่อน ผู้อยู่ในอุปการะ รวมถึงผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย

อายุ  หมายถึง มีความเป็นอยู่ดี มีสุขภาพดี มีอายุมั่นขวัญยืน ชีวิตความเป็นอยู่ วิถีทางการดำเนินชีวิต สุขภาพร่างกายแข็งแรง

เดช หมายถึง มีเกียรติ มีอำนาจ มีวาสนา มีบารมี ลาภ ยศ สรรเสริญ เกียรติ์ ศักดิ์ศรี ชื่อเสียง อิทธิพล ตำแหน่ง หน้าที่การงานสภาพสังคม การศึกษา การทำงาน มีคนให้ความเคารพนับถือ

ศรี หมายถึง มีเสน่ห์ มีคนรักใคร่เมตตา มีคนศรัทธา มีโชคลาภ ความสำเร็จ ความสมหวัง เสน่ห์ ความเมตตามหานิยม คุณงามความดีทั้งหลาย สิ่งอันเป็นมงคลทั้งปวง

มูละ หมายถึง มีทรัพย์สิน มีหลักทรัพย์ มีมรดก ความมั่นคง ที่ดิน หลักทรัพย์ทางเศรษฐกิจ มูลค่าที่เพิ่มพูนขึ้น

อุตสาหะ หมายถึง มีความขยันหมั่นเพียร มีความมานะพยายามดี  ความพากเพียร เพื่อความสำเร็จของชีวิต ความคิดใหม่ๆ ความกระตือรือร้นต่างๆ

มนตรี หมายถึง สำเร็จในหน้าที่การงาน ได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู  ผู้ใหญ่เกื้อหนุนดี  การมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุน ช่วยเหลือ ค้ำจุนเกื้อกูลด้วยความเอ็นดู ทั้งพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ครู อาจารย์ เจ้านาย ผู้ที่อาวุโสกว่า

กาลกิณี หมายถึง สิ่งอัปมงคลทั้งหลาย ความทุกข์ระทม ความอาภัพ อัปมงคล ไร้โชค เคราะห์ร้าย ความชั่ว อุปสรรค ความเจ็บป่วย ความผิดหวัง ความทุกข์เสียใจ ความพลัดพราก ศัตรู ชีวิตมีศัตรูมากมีคู่แข่งมากมีอุปสรรคในการดำเนินชีวิต

 

 

อักษรที่เป็นกาลกิณีตามวันเกิด ควรหลีกเลี่ยง ไม่ควรมีในชื่อ (ความเชื่อส่วนบุคคล)

ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ : ห้ามตัวอักษร ศ ษ ส ห ฬ ฮ

ผู้ที่เกิดวันจันทร์ : ห้าม สระ ทั้งหมด

ผู้ที่เกิดวันอังคาร : ห้ามตัวอักษร ก ข ค ฆ ง

ผู้ที่เกิดวันพุธกลางวัน : ห้ามตัวอักษร จ ฉ ช ซ ฌ ญ

ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี : ห้ามตัวอักษร ด ต ถ ท ธ น

ผู้ที่เกิดวันศุกร์ : ห้ามตัวอักษร ย ร ล ว

ผู้ที่เกิดวันเสาร์ : ห้ามตัวอักษร ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

ผู้ที่เกิดวันราหูวันพุธกลางคืน : ห้ามตัวอักษร บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

 

จากหลักตัวอักษรมงคลตามนี้คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถนำไปเลือกคำที่ชอบมีความหมายที่ดีมีตัวอักษรมงคลและไม่มีตัวอักษรกาลกิณีมาตั้งเป็นชื่อลูกได้เลยค่ะ หรือจะนำตัวอักษรมาประสมให้เป็นชื่อที่ต้องการด้วยตัวเองก็ได้เช่นกันค่ะ แต่ให้หลีกเลี่ยงอักษรกาลกิณีตามวันเกิดของลูกน้อยนะคะ และหลักการตั้งชื่อตามกฎหมายชื่อจำเป็นต้องมีความหมายในภาษาไทย ไม่หยาบคาย ไม่มีเจตนาทุจริต และไม่พ้องหรือมีจุดมุ่งหมายคล้ายกับพระปรมาภิไธย หรือพระนามของพระราชินีด้วย ควรหลีกเลี่ยงเพื่อจะได้ตั้งชื่อลูกได้อย่างราบรื่นนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed