Lifestyle

  1. Home
  2. Lifestyle

วันวิสาขบูชา กับเหตุการณ์สำคัญใน “พระพุทธศาสนา”

วันวิสาขบูชา กับเหตุการณ์สำคัญใน “พระพุทธศาสนา” วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญในทางพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกที่มีมาแต่โบราณกาล เป็นวันที่ระลึกถึงวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า “ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน” ซึ่งเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกัน คือ ในวันเพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖  มีประวัติความเป็นมาและความสำคัญอย่างไร MommyDaddyLife มีข้อมูลมาฝากค่ะ (more…)

วันพืชมงคล และความสำคัญของวันพืชมงคล

วันพืชมงคล และความสำคัญของวันพืชมงคล . พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธี 2 พิธีรวมกัน คือ พระราชพิธีพืชมงคล อันเป็นพิธีสงฆ์ อย่างหนึ่ง ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กับ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ อันเป็นพิธีพราหมณ์ อย่างหนึ่ง ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้น ณ มณฑลพิธีสนามหลวง จะมีประวัติความเป็นมาและความสำคัญอย่างไร #MommyDaddyLife มีข้อมูลมาฝากค่ะ ประวัติพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ…

14 เมษายน “วันครอบครัว” มีความสำคัญอย่างไร

14 เมษายน “วันครอบครัว” มีความสำคัญอย่างไร “วันครอบครัว” ตรงกับวันที่ 14 เมษายน ของทุกปี ซึ่งตรงกับช่วงวันสงกรานต์ เป็นวันที่รัฐบาลไทยกำหนดขึ้นเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัว และเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้พบปะ พูดคุย สังสรรค์กัน  ซึ่งโดยปกติคนไทยในวันสงกรานต์มักจะกลับภูมิลำเนาเพื่อไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และไหว้ขอพรพ่อแม่ โดยใช้เวลาทำกิจกรรมต่าง ๆ อย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันอยู่แล้วในทุกๆ ปี…

ประเพณีวันสงกรานต์ ประวัติและความเป็นมา

ประเพณีวันสงกรานต์ ประวัติและความเป็นมา   วันสงกรานต์ ตรงกับวันที่ 13 เมษายนของทุกปี ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย  ซึ่งยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณ คำว่า “สงกรานต์” มาจากภาษาสันสกฤต แปลว่า ผ่านหรือเคลื่อนย้าย หมายถึง การเคลื่อนย้ายของพระอาทิตย์เข้าไปจักรราศีใดราศีหนึ่ง จะเป็นราศีใดก็ได้ ส่วนระยะเวลาที่คนไทยเรียก “สงกรานต์” นั้น…

วันมาฆบูชา วันแห่งความรักในทางพระพุทธศาสนา

วันมาฆบูชา วันแห่งความรักในทางพระพุทธศาสนา วันแห่งความรักของวัฒนธรรมของชาวต่างชาติจะมี “วันวาเลนไทน์” สำหรับในทางพุทธศาสนานั้นก็มี “วันมาฆบูชา” ที่เป็นวันแห่งความรัก เนื่องจากเป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดง “โอวาทปาติโมกข์” หลักคำสอนอันเป็นหัวใจของพุทธศาสนาที่แสดงถึงความรัก อันประกอบด้วย เมตตาธรรม ความปรารถดีต่อกัน และการละเว้นจากการทำชั่ว วันมาฆบูชามีความสำคัญอย่างไร?  แล้วควรทำอะไรในวันมาฆบูชาบ้าง? (more…)

พ่อแม่ควรแยกห้องนอนกับลูกไหม? เมื่อไหร่ดี?

พ่อแม่ควรแยกห้องนอนกับลูกไหม? เมื่อไหร่ดี? พ่อแม่ควรแยกห้องนอนกับลูกไหมนะ? แล้วควรแยกห้องนอนเมื่อไหร่ ?? แล้วช่วงอายุเท่าไหร่ถึงจะแยกห้องนอนลูกได้??? ข้อดี/เสียของการแยกเตียงนอนกับลูก หรือแยกห้องนอนกับลูก????  คำถามเหล่านี้ MommyDaddyLife หาคำตอบมาให้ค่ะ (more…)