Social Share

ในระหว่างที่ตั้งครรภ์ร่างกายของคุณแม่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ ด้าน ทั้งยังต้องเฝ้าระวังอาการผิดปกติหรือโรคแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ เพื่อให้การตั้งครรภ์เป็นไปด้วยดีจนคลอดลูกน้อยออกมาอย่างปลอดภัย คุณแม่ควรได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์เป็นระยะ และหนึ่งในการตรวจสุขภาพที่สำคัญของคุณแม่ตั้งครรภ์ก็คือการตรวจเลือด ซึ่งการเจาะเลือดเพื่อตรวจนี้สามารถบ่งบอกความผิดปกติที่เป็นอันตรายต่อคุณแม่และทารกในครรภ์ได้หลายเรื่องในการตรวจครั้งเดียวด้วยค่ะ

ตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณแม่ไปฝากครรภ์จะมีการเจาะเลือดเพื่อตรวจเบื้องต้น และเพื่อจะติดตามว่ามีโรคประจำตัวหรือมีโรคแทรกซ้อนจาก

การตั้งครรภ์หรือไม่ รายการตรวจเลือดของคุณแม่ตั้งครรภ์เราจะตรวจอะไรบ้างนั้น มาดูกันค่ะ

  • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดซึ่งจะเป็นตัวจะบอกถึงระดับความเข้มข้นเลือดในร่างกาย ขนาดและรูปร่างของเม็ดเลือดแดง บอกปริมาณเม็ดเลือดขาว และบอกปริมาณเกร็ดเลือดในร่างกาย เพื่อประเมินความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นในส่วนนี้

  • ตรวจหมู่เลือดABO และดู Rh group ว่าเป็นแบบปกติ หรือเป็น negative หากพบว่ามีหมู่เลือด Rh- แพทย์อาจทำการตรวจคัดกรองและแยกหาแอนติบอดี้ในเลือด (Antibody Screen) เพิ่มเติม หากตรวจพบแอนติบอดีในเลือด จะถือว่ามีความเสี่ยงสูงที่เด็กในครรภ์จะได้รับผลกระทบจาก Rhesus Disease ทำให้ทั้งมารดาและบุตรต้องได้รับการเฝ้าติดตามอาการเป็นพิเศษและอาจได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนเพิ่มเติม

  • ตรวจคัดกรองโรคเลือดธาลัสซีเมีย ซึ่งแต่ละโรงพยาบาลอาจตรวจแตกต่างกัน บางโรงพยาบาลอาจตรวจแบบคัดกรอง(OF, MCV หรือ DCIP) หรือ HbTyping และบางโรงพยาบาลจะมีตรวจคัดกรองภาวะ อัลฟาธาลัสซีเมียเพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์

 

  • ตรวจโรคติดเชื้อต่าง ๆซึ่งได้แก่ การตรวจหาไวรัส HIV, ตับอักเสบบี และ ซิฟิลิส ซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อกันได้ทั้งจากคุณพ่อ คุณแม่ ไปสู่ทารกในครรภ์

 

 

  • ตรวจภูมิตับอักเสบบี ตรวจว่าคุณแม่มีภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบีเพียงพอหรือไม่ เพราะหากคุณแม่ตั้งครรภ์ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี อาจเกิดการคลอดก่อนกำหนดได้สูง เสี่ยงต่อการตกเลือดภายหลังคลอด และทารกแรกเกิดจะมีน้ำหนักตัวน้อยกว่าปกติ

 

 

  • ตรวจภูมิหัดเยอรมัน ทารกในครรภ์ที่มารดาติดเชื้อหัดเยอรมันระหว่างตั้งครรภ์อาจจะเกิดความผิดปกติได้ อาจจะส่งผลให้ทารกพิการหรือเสียชีวิตในครรภ์ได้โดยการติดเชื้อตั้งแต่อยู่ในครรภ์ผ่านทางรก หรือเสียชีวิตหลังคลอด ดังนั้นคุณแม่ตั้งครรภ์ควรได้รับการตรวจยืนยันการติดเชื้อหัดเยอรมันเพื่อช่วยในการตัดสินใจดูแลต่อไป

 

  • ตรวจคัดกรองเบาหวานโดยจะตรวจคัดกรองตั้งแต่เจาะเลือดครั้งแรกในคุณแม่ตั้งครรภ์ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เช่น มีประวัติครอบครัวสายตรงเป็นเบาหวาน, มี BMI >= 23 kg/m2, มีประวัติเคยตรวจพบผลน้ำตาลในเลือดสูงเกินเกณฑ์ เป็นต้น จะได้รับการตรวจ 50OGT คือรับประทานน้ำตาลกลูโคส 1 แก้ว แล้วเจาะเลือดหลังจากรับประทานน้ำตาล 1 ชั่วโมง และถ้าคุณแม่ตั้งครรภ์ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง จะได้รับการตรวจคัดกรองตอนอายุครรภ์ประมาณ 24-28 สัปดาห์

 

  • และตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมของทารกคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมในทารกจากเลือดของมารดา เพื่อหาความเสี่ยงของทารกในครรภ์ที่จะเกิดกลุ่มอาการของดาวน์ซินโดรม ตรวจได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 10 สัปดาห์ขึ้นไป และไม่มีความเสี่ยงกับทารกในครรภ์

 

ทั้งหมดนี้คือรายการตรวจเลือดในคุณแม่ตั้งครรภ์ส่วนใหญ่ แต่หากคุรแม่ท่านใดมีความเสี่ยงในด้านใดอีก แพทย์อาจพิจารณาตรวจเพิ่มเติมนะคะ และแนะนำให้คุณพ่อมาตรวจเลือดพร้อมกับคุณแม่ด้วย เพื่อเป็นการตรวจหาโรคที่ส่งต่อทางพันธุกรรม โรคติดเชื้อ โรคติดต่ออื่นๆ เพื่อสุขภาพที่ดีของทั้งครอบครัวและลูกน้อยที่จะคลอดอย่างปลอดภัยและเติบโตอย่างแข็งแรงค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed