คุณแม่ตั้งครรภ์

  1. Home
  2. คุณแม่ตั้งครรภ์

การเจาะน้ำคร่ำ เพื่อตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด จำเป็นไหม?

การเจาะน้ำคร่ำ เพื่อตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด จำเป็นไหม? การเจาะน้ำคร่ำ เป็นการตรวจหาความผิดปกติโครโมโซมที่คุณแม่หลายคนรู้จักกันมานาน แต่อย่างที่เราทราบกันว่าการเจาะน้ำคร่ำนั้น เป็นการตรวจที่อาจนำไปสู่การแท้งหรือการติดเชื้อได้ ทำให้คุณแม่หลายท่านมีความกังวลใจ MommyDaddyLife มาอธิบายให้คุณแม่ทราบเพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจมากขึ้นค่ะ (more…)

หากผลตรวจ NIPT ผิดปกติ สามารถตรวจยืนยันวิธีใดได้บ้าง?

หากผลตรวจ NIPT ผิดปกติ สามารถตรวจยืนยันวิธีใดได้บ้าง? การตรวจ NIPT (Non-Invasive Prenatal Testing) เป็นวิธีการคัดกรอง (screening) ความเสี่ยงของความผิดปกติทางพันธุกรรมของทารกในครรภ์ โดยอาศัยการวิเคราะห์ cell-free fetal DNA (cffDNA) ในกระแสเลือดของมารดา แล้วถ้าหากผลตรวจ NIPT…

มารู้จักการเจาะชิ้นเนื้อรก เพื่อวินิจฉัยก่อนการคลอด

มารู้จักการเจาะชิ้นเนื้อรก เพื่อวินิจฉัยก่อนการคลอด การเจาะชิ้นเนื้อรก (chorionic villus sampling หรือ CVS) เป็นการทดสอบที่ดำเนินการขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์ เพื่อตรวจหาเพื่อตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซม ความพิการแต่กำเนิดและโรคพันธุกรรมต่าง ๆ ของทารก  เช่น ตรวจหาภาวะดาวน์ซินโดรม  (more…)

สีปัสสาวะคนท้อง บอกอะไรได้บ้าง?

สีปัสสาวะคนท้อง บอกอะไรได้บ้าง? สีปัสสาวะของคนท้องกับคนทั่วไปจะเหมือนหรือต่างกันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยในการใช้ชีวิต การกินอาหาร หรือปัญหาสุขภาพอื่น ๆ เป็นสำคัญค่ะ  คุณแม่รู้ไหมคะว่าสีปัสสาวะจะเปลี่ยนไปในแต่ละช่วง ซึ่งแบบไหนจะบอกสัญญาณอะไรบ้าง? วันนี้ MommyDaddyLife มีข้อมูลมาบอกค่ะ (more…)

สถิติอายุของแม่ต่อความเสี่ยงที่จะมีลูกที่เป็นดาวน์ซินโดรม

สถิติอายุของแม่มีความเสี่ยงที่ลูกจะเป็นดาวน์ซินโดรม การตั้งครรภ์เมื่ออายุมากก็จะยิ่งมีโอกาสเสี่ยงที่ลูกในครรภ์จะมีกลุ่มอาการดาวน์ หรือ Down syndrome คุณแม่หลายคนอาจคิดว่า “ดาวน์ซินโดรม” เป็นภาวะที่เกิดขึ้นกับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ในช่วงอายุเยอะเท่านั้น จึงทำให้เกิดการละเลยที่จะตระหนักถึงความเสี่ยงค่ะ (more…)

ตั้งครรภ์ นวดไม่ได้ จริงหรือ?

ไขข้อสงสัย คนท้องนวดไม่ได้ จริงหรอ? คุณแม่ตั้งครรภ์สามารถนวดได้ แต่ต้องได้รับการนวดจากผู้ที่มีความรู้ และผู้เชี่ยวชาญด้านการนวดคุณแม่ตั้งครรภ์เป็นพิเศษ ผู้นวดควรผ่านการฝึกฝน มีความรู้และทักษะการนวดสำหรับคุณแม่ตั้งครรค์และควร หลีกเลี่ยงการนวดบริเวณท้อง เพราะอาจจะกระทบต่อเด็กในครรภ์ได้ อุปกรณ์การนวด เช่น เตียง หมอน ควรมีความเหมาะสมสำหรับหญิงตั้งครรภ์โดยเฉพาะ ห้ามนวดแผนไทยกับผู้นวดที่ไม่รู้วิธี โดยเด็ดขาด* เพราะอาจเกิดอันตรายต่อเด็กในครรภ์ได้ หากมีภาวะแท้งคุกคาม ความดันโลหิตสูง…