Social Share

ไม่ว่าจะเป็นคุณแม่มือใหม่ หรือท้องสองสามแล้วก็อาจเป็น “ภาวะซึมเศร้าก่อนคลอด”

.

ทั้งรู้สึกเครียด ความวิตกกังวล หดหู่ใจ ร้องไห้ง่าย เบื่อหนาย นอนไม่หลับ หรือรู้สึกกังวลในสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเกิดได้กับคุณแม่ทุกคนจากสิ่งที่พบเจอในชีวิตประจำวันที่อาจหลีกเลี่ยงได้ยาก แต่สามารถทำให้ภาวะซึมเศร้าของคุณแม่บรรเทาลงได้ จากการออกกำลังกายเบา ๆ ทำสมาธิ พูดคุยกับคนสนิท หรือออกไปท่องเที่ยวให้สบายใจ 🚗💗

 

ภาวะซึมเศร้าของคุณแม่ตั้งครรภ์ เกิดจากสาเหตุใด?

  • เกิดจากความเครียด เศร้า หดหู่ หรือความกดดันในชีวิต
  • ขาดการดูแลจากคนใกล้ชิด หรือความรุนแรงในครอบครัว
  • มีโรคประจำตัว หรือภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์
  • คุณแม่ที่อาจเคยมีประวัติแท้งบุตรมาก่อน
  • ตั้งครรภ์ตั้งแต่อายุยังน้อย หรือยังไม่พร้อมตั้งครรภ์

วิธีฮีลใจแม่ ที่คุณพ่อก็ช่วยได้!

  • พาไปออกกำลังกายเบา ๆ หรือทำสมาธิ
  • พูดคุยพบปะกับครอบครัว และเพื่อนสนิท
  • ไปเที่ยวชมธรรมชาติ สูดอากาศสดชื่น