Social Share

ทำไมคุณแม่ตั้งครรภ์ถึงต้องควรตรวจคัดกรองความเสี่ยง

ในระหว่างตั้งครรภ์อะไรก็เกิดขึ้นได้ นอกจากการดูแลตัวเองตามแนวทางของคนท้องแล้ว เพื่อให้การตั้งครรภ์เป็นไปอย่างราบรื่น การตรวจคัดกรองความเสี่ยงของคุณแม่ตั้งครรภ์ก็เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นเช่นกัน เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ เช่น อายุของคุณแม่ โรคประจำตัวของคุณแม่ ภาวะครรภ์เป็นพิษ โรคที่ส่งต่อทางพันธุกรรม โรคติดต่อ ดาวน์ซินโดรม ธาลัสซีเมีย เป็นต้น

ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณแม่และลูกน้อยถึงขั้นรุนแรงได้ แพทย์จึงต้องตรวจหาความผิดปกติเพื่อประเมินความเสี่ยงการเกิดปัญหาความผิดปกติต่าง ๆ ในขณะตั้งครรภ์ หากได้รับการตรวจคัดกรองแล้วพบว่ามีความเสี่ยงจะได้สามารถรักษาความผิดปกติและวางแผนป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้เพื่อความปลอดภัยทั้งของคุณแม่และลูกน้อยในครรภ์ คุณแม่ตั้งครรภ์แต่ละคนมีความเสี่ยงแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ว่าคุณแม่ตั้งครรภ์ควรต้องตรวจอะไรบ้าง โดยมีการคัดกรองความเสี่ยงหลัก ๆ ดังนี้

 

ตรวจคัดกรองการติดเชื้อ HIV

คุณแม่ตั้งครรภ์ควรได้รับการตรวจคัดกรอง HIV ซึ่งเป็นโรคติดต่อที่สำคัญ เพื่อที่แพทย์จะได้ให้การรักษาและให้ยาต้านไวรัสที่ปลอดภัยต่อคุณแม่และทารกในครรภ์ในช่วงที่เหมาะสม (ในกรณีที่ผลเลือดเป็นบวก) และเพื่อลดความเสี่ยงในการถ่ายทอดเชื้อไปยังทารก

 

ตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย

ธาลัสซีเมีย เป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ผู้ที่เป็นโรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มียีนแฝง สามารถถ่ายทอดยีนผิดปกติไปสู่ลูกหลานได้ ผู้ป่วยธาลัสซีเมียจะมีอาการซีดเรื้อรัง เหลือง เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย ตับม้ามโต ปัสสาวะสีเข้ม เนื่องจากมีการแตกของเม็ดเลือดแดงเรื้อรัง ต้องการการดูแลรักษาจากแพทย์อย่างสม่ำเสมอ และเนื่องจากผู้ที่มียีนโรคธาลัสซีเมียแฝงจะไม่มีอาการ ดังนั้น คุณแม่ตั้งครรภ์ควรตรวจคัดกรองภาวะโรคธาลัสซีเมียแฝง เพื่อใช้สำหรับวินิจฉัยโรคแก่ทารกในครรภ์ต่อไป

 

ตรวจคัดกรองภาวะดาวน์ซินโดรม

ภาวะดาวน์ซินโดรมเกิดจากความผิดปกติทางโครโมโซมซึ่งเป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ถ่ายทอดมาแต่กำเนิด เด็กจะมีความพิการที่เด่นชัดทางด้านสติปัญญาร่วมกับมีความพิการทางร่างกาย เช่น โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ภาวะต่อมไทรอยด์บกพร่อง ความผิดปกติที่ระบบลำไส้ หรือมีระบบการได้ยินที่ผิดปกติ โดยสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่ในคุณแม่ที่อายุมากกว่า 35 ปี จะมีความเสี่ยงสูง ควรได้รับการตรวจคัดกรองภาวะดาวน์ซินโดรมตั้งแต่เนิ่นๆ ปัจจุบันมีเทคโนโลยีตรวจสารเคมีในเลือดแม่เพื่อวินิจฉัยคัดกรองดาวน์ซินโดรม (NIPT) ปลอดภัยและมีความแม่นยำสูงสามารถตรวจได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 10 -14 สัปดาห์ ดังนั้นคุณแม่ตั้งครรภ์ควรตรวจคัดกรองตั้งแต่อายุครรภ์ยังน้อยเพื่อวางแผนดูแลครรภ์ต่อไป

 

ตรวจคัดกรองเบาหวานขณะตั้งครรภ์

การตั้งครรภ์มีส่วนกระตุ้นให้ภาวะเบาหวานแสดงอาการได้มากขึ้น เกิดการดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลิน ทำให้การเผาผลาญน้ำตาลในร่างกายเสียสมดุล รวมถึงพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม ทำให้อาจเกิดอันตรายกับการตั้งครรภ์ เช่น การเกิดภาวะความดันโลหิตสูงแทรกซ้อน ภาวะน้ำคร่ำมากเกินปกติ ภาวะแทรกซ้อนจากการคลอด เนื่องจากทารกมีขนาดตัวใหญ่กว่าเกณฑ์ ทำให้คลอดยากหรือเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอด รวมทั้งสามารถถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ ทำให้ลูกหลานมีความเสี่ยงต่อโรคอ้วนและเบาหวานเพิ่มขึ้น คุณแม่ตั้งครรภ์จึงควรได้รับการตรวจคัดกรองเบาหวานขณะตั้งครรภ์เพื่อให้ได้รับการดูแลรักษาแต่เนิ่น ๆ และควบคุมระดับน้ำตาลให้ปกติตลอดการตั้งครรภ์

ตรวจคัดกรองครรภ์เป็นพิษ

เป็นภาวะแทรกซ้อนรุนแรงในระหว่างตั้งครรภ์ ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของแม่ท้องและลูกน้อย และอาจมีความเสี่ยงทำให้เสียชีวิตได้  โดยการประเมินจากการตรวจอัลตราซาวด์เส้นเลือดมดลูกขณะตั้งครรภ์ รวมถึงการเจาะเลือดเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อ ภาวะครรภ์เป็นพิษ การตรวจคัดกรองประเมินความเสี่ยงต่อภาวะครรภ์เป็นพิษ จะช่วยให้แพทย์สามารถพยากรณ์โรคและดูแลรักษาได้ตั้งแต่เริ่มเกิดภาวะนี้ ส่งผลต่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพและลดภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดต่อทั้งแม่ท้องและลูกน้อยได้

.

ความเสี่ยงเหล่านี้เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้กับคุณแม่ตั้งครรภ์ทุกคน ดังนั้นเมื่อทราบว่าท้องควรรีบไปฝากครรภ์และรับการตรวจคัดกรองความเสี่ยง เพื่อรับคำแนะนำจากแพทย์ในการดูแลตัวเองและวางแผนแนวทางป้องกันหรือรักษาตั้งแต่เนิ่น ๆ และไปตรวจตามนัดของแพทย์ทุกครั้ง เพื่อให้การตั้งครรภ์เป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัยทั้งแม่และลูกนะคะ

—————————————————————

สามารถติดตาม Mommydaddylife ในช่องทาง Facebook 

 https://www.facebook.com/Mommydaddylifeofficial