Social Share

ความงง จงหมดไป!!
ถอดรหัส “คำศัพท์ผลอัลตราซาวด์ทารกในครรภ์”

วันกำหนดคลอดโดยประมาณเวลาไปอัลตราซาวด์ คุณหมอมักจะให้ใบผลตรวจมา แต่ว่า เป็นภาษาแปลกๆ ทั้งนั้น วันนี้ Mommy and daddy life จะมาบอกว่า ภาษาอังกฤษเหล่านั้น หมายถึงอะไร

BPD การวัดความกว้างของศีรษะทารก

HC การวัดเส้นรอบวงศีรษะทารก

AC การวัดเส้นรอบท้องทารก

FL การวัดกระดูกต้นขาทารก

EFW ค่าประมาณน้ำหนักของทารกในครรภ์

NT การวัดความหนาของเนื้อเยื่อต้นคอทารกเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจคัดกรองทารกดาวน์

EDD วันกำหนดคลอดโดยประมาณ

EFW1 (HAD-1) น้ำหนักโดยประมาณที่ได้มาจากสูตรที่ชื่อ Haddlock

EFW2 (SHEPARD) น้ำหนักโดยประมาณที่ได้มาจากสูตรที่ชื่อ Shepard

FHS การตรวจคลื่นเสียงเห็นการเต้นของหัวใจเด็ก

Gestational sac ถุงการตั้งครรภ์

Fetal cardiac pulsation อัตราการเต้นของหัวใจทารก

Placental site ตำแหน่งรก

Placental grading ลักษณะเนื้อรก

—————————————————————————————————————————–